Reference Jiřího Šťastného

Přehled čerpání indukované péče

Aplikace, vyvinutá pro AeskuLab Holding, a.s., která umožňuje lékařům zjistit stav čerpání limitů indukované péče a umožňuje jim tak plně využít limity, které jim pojišťovna stanovila a tím předchází přečerpání a nedočerpání.

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot