Reference Jiřího Šťastného

KNAP INDUSTRIETECHNIK

Jedná se o interní systém, k automatizaci procesů, jako kompletní evidence zakázek, přiřazování techniky, plánování, docházka a další...

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot