Reference Jiřího Šťastného

Školka a jesle Domino Liberec

Dětská skupina pro děti ve věku zpravidla 1-6 let. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu MŠMT. Kvalifikovaní pedagogové vytvářejí příznivé podmínky k zajištění maximálního rozvoje osobnosti dětí na základě věkových a individuálních zvláštností s ohledem na přítomnost, minulost i budoucnost podle zásad zdravého životního stylu.

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot