Reference Jiřího Šťastného

Úkolník

Úkolník je online webová aplikace s responsivním webdesingem pro zařízení s různými rozlišeními. Slouží jako velmi užitečná aplikace pro běžného studenta, s jeho pomocí lze plánovat různé písemné práce, úkoly, akce a podobně. Nabízí pokročilou filtraci, přidávání odkazů na externí stránky a rozvrh hodin.

Screenshot Screenshot Screenshot