Reference Jiřího Šťastného

Systém pro přehrávání smyček

V tomto systému lze vytvořit video smyčky s libovolným počtem snímků ze samostatných videí, obrázků a zvuku. Poté je možné tyto smyčky přehrávat dokola v prostředí pro televizi. Přehrávání lze doplnit o samostatné reklamní smyčky po libovolném počtu opakování.

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot